สมุดออแกไนเซอร์ #006

Description

สมุดออแกไนเซอร์ Organizer หรือ Planner Book ขนาด A5 ออแกไนเซอร์มักจะนำมาบันทึกการวางแผนงาน ตารางงาน

  • รูปแบบสมุดและกระดาษโน๊ตด้านใน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า
  • หน้าปกทำจากหนังเทียมคุณภาพดี
  • ด้านในประกอบไปด้วยกระดาษโน๊ต, ปฏิทิน, Yearly Plan, Monthly Plan, หน้าโฆษณา
  • ด้านในมีช่องใส่นามบัตร  ด้านข้างมีที่เสียบปากกา ตัวเล่มออแกไนเซอร์มักจะมีความหนามากกว่าสมุดโน๊ต