สมุดออแกไนเซอร์ #002

Description

สมุดออแกไนเซอร์ Organizer หรือ Planner Book ขนาด A5 หน้าปกทำจากหนังเทียมคุณภาพดี ออแกไนเซอร์มักจะนำมาบันทึกการวางแผนงาน ตารางงาน ด้านในประกอบไปด้วยกระดาษโน๊ต, ปฏิทิน, Yearly Plan, Monthly Plan, หน้าโฆษณา อีกทั้งยังมีช่องใส่นามบัตร  ด้านข้างมีที่เสียบปากกา ตัวเล่มออแกไนเซอร์มักจะมีความหนามากกว่าสมุดโน๊ต

รูปแบบสมุดและกระดาษโน๊ตด้านใน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า